skoleskyss.t-fk.no

Søknad om skyss med kollektivtilbudet

Søknad for skoleåret 2017/2018 er stengt.
Kontakt kontoret på skolen hvis du trenger midlertidig skolekort for resten av skoleåret.

Søknad for skoleåret 2018/2019 åpner i august.
Da finner du mer informasjon om dette på www.telemark.no/skoleskyss.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på e-post skoleskyss@t-fk.no